Luận văn, luận án
658.303 B 510 Ng
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh /
DDC 658.303
Tác giả CN Bùi Thị Bảo Ngọc
Nhan đề Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh / Bùi Thị Bảo Ngọc; Tô Thị Hiền Vinh, Trần Đình Chất: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 93 tr. : bảng, ảnh màu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp-Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Tô Thị Hiền Vinh: GVHD
Tác giả(bs) CN Trần Đình Chất: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007038
000 00000nam#a2200000ui#4500
00016
00192536
00216
004F1D6D6FF-56ED-4829-A514-37876315AE7A
005201808020954
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180802095509|zvanpth
082 |a658.303|bB 510 Ng
100 |aBùi Thị Bảo Ngọc
245 |aXây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh / |cBùi Thị Bảo Ngọc; Tô Thị Hiền Vinh, Trần Đình Chất: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a93 tr. : |bbảng, ảnh màu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aVăn hóa kinh doanh
650 |aDoanh nghiệp|xQuản lý
650 |aVăn hóa doanh nghiệp
700 |aTô Thị Hiền Vinh: GVHD
700 |aTrần Đình Chất: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007038
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007038 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.303 B 510 Ng Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét