Luận văn, luận án
658.3 Ng 527 Ph
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Nghệ An /
DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn Thị Việt Phương
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Nghệ An / Nguyễn Thị Việt Phương; Nguyễn Thị Hiển: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 87 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiển: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007037
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192535
00216
00428B3DE98-F4C7-4F9D-8157-221E2F55CD68
005201807311504
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180731150415|zvanpth
082 |a658.3|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Thị Việt Phương
245 |aHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Nghệ An / |cNguyễn Thị Việt Phương; Nguyễn Thị Hiển: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a87 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aNguyễn Thị Hiển: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007037
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007037 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.3 Ng 527 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét