Luận văn, luận án
658.3 Ng 450 Ng
Nâng cao sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin /
DDC 658.3
Tác giả CN Ngô Ánh Ngọc
Nhan đề Nâng cao sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin / Ngô Ánh Ngọc; Phạm Xuân Thủy, Võ Hải Thủy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 68 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Võ Hải Thủy: GVHD
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Thủy: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007036
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192534
00216
004BD38B810-D10A-4121-974E-47067620F0A1
005201807311439
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180731143923|zvanpth
082 |a658.3|bNg 450 Ng
100 |aNgô Ánh Ngọc
245 |aNâng cao sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin / |cNgô Ánh Ngọc; Phạm Xuân Thủy, Võ Hải Thủy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a68 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aVõ Hải Thủy: GVHD
700 |aPhạm Xuân Thủy: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007036
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007036 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.3 Ng 450 Ng Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét