Luận văn, luận án
352.6 Ng 527 T
Đánh giá mức độ hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước Nghệ An /
DDC 352.6
Tác giả CN Nguyễn Anh Tuấn
Nhan đề Đánh giá mức độ hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước Nghệ An / Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Thị Hiển: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 68 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiển: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007035
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192533
00216
004E33A189A-7B48-46BB-87CE-AD79627F2036
005201811191702
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181119170303|bvanpth|y20180731142839|zvanpth
082 |a352.6|bNg 527 T
100 |aNguyễn Anh Tuấn
245 |aĐánh giá mức độ hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước Nghệ An / |cNguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Thị Hiển: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a68 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650|aHành chính công
700 |aNguyễn Thị Hiển: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007035
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007035 Kho tham khảo (SDH cũ) 352.6 Ng 527 T Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét