Luận văn, luận án
658.834 Ng 527 Th
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ MyTV tại thị trường Nghệ An /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Thoa
Nhan đề Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ MyTV tại thị trường Nghệ An / Nguyễn Thị Kim Thoa; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 90 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Thị trường-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007034
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192532
00216
0045834E1E0-E70B-42F3-93D7-54C360532050
005201807301637
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180730163735|zvanpth
082 |a658.834|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Thị Kim Thoa
245 |aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ MyTV tại thị trường Nghệ An / |cNguyễn Thị Kim Thoa; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a90 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aThị trường|xNghiên cứu
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007034
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007034 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ng 527 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét