Báo, tạp chí
671.3
Journal of materials processing technology .
DDC 671.3
Nhan đề Journal of materials processing technology .
Thông tin xuất bản Amsterdam, : Elsevier Scientific Pub. Co.
Mô tả vật lý 20 v. : ill. ; 24 cm.
Kỳ phát hành Bimonthly,
Thuật ngữ chủ đề Metal-work
Thuật ngữ chủ đề Zeitschrift
Thuật ngữ chủ đề Umformen
000 02077nas a2200565 # 4500
00191904
0022
0042B57C202-34F1-40B3-B725-3115DD83064F
005201806291533
007t|
008180629s19771989ne br p 0 a0eng
0091 0
039|a20180629153353|bluuyen|y20180629084409|zluuyen
082 |a671.3
24500|aJournal of materials processing technology .
260 |aAmsterdam, : |bElsevier Scientific Pub. Co.
300 |a20 v. : |bill. ; |c24 cm.
310 |aBimonthly,|b<May 1984->
321 |aQuarterly
3620 |av. 1- July 1977-
3621 |aCeased with v. 20 in 1989.
650 0|aMetal-work|vPeriodicals.
65007|aZeitschrift|2swd
65007|aUmformen|2swd
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/journalofmaterialsprocessingtechnology/cover.jpg
890|c10

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét