Sách tiếng Việt
621.942 Ng 527 Ph
Tính toán và thiết kế máy công cụ vạn năng và máy tiện tự động /
DDC 621.942
Tác giả CN Nguyễn Phương
Nhan đề Tính toán và thiết kế máy công cụ vạn năng và máy tiện tự động / Nguyễn Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 450 tr ; : Sơ đồ ; 27 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Máy công cụ-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Máy tiện-Thiết kế
Môn học Thiết kế máy
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028317-9
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038278-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00191128
00211
004D97CF2E5-8393-45BB-B594-0BFD41AACCF6
005201806270940
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180627094022|zvanpth
082 |a621.942|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Phương
245 |aTính toán và thiết kế máy công cụ vạn năng và máy tiện tự động / |cNguyễn Phương
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a450 tr ; : |bSơ đồ ; |c27 cm
500|aSách biếu
650 |aMáy công cụ|xThiết kế
650 |aMáy tiện|xThiết kế
690|aThiết kế máy
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028317-9
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038278-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/tinhtoanthietkemaycongcu_ngphuongthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038279 Kho mượn 621.942 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 5
2 3000038278 Kho mượn 621.942 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 4
3 1000028319 Kho đọc Sinh viên 621.942 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 3
4 1000028318 Kho đọc Sinh viên 621.942 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 2
5 1000028317 Kho đọc Sinh viên 621.942 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét