Sách tiếng Việt
662.88 L 250 D
Công nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng /
DDC 662.88
Tác giả CN Lê Đức Dũng
Nhan đề Công nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng / Lê Đức Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 187 tr ; : Sơ đồ ; 27 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Nhiệt năng-Chuyển đổi-Điện năng
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh khối
Môn học Năng lượng tái tạo
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028314-6
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038276-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00191071
00211
00430FDB96E-E449-48C5-A2E1-248FB5355906
005201806270832
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180627083138|bvanpth|y20180627083015|zvanpth
082 |a662.88|bL 250 D
100 |aLê Đức Dũng
245 |aCông nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng / |cLê Đức Dũng
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a187 tr ; : |bSơ đồ ; |c27 cm
500|aSách biếu
650 |aNhiệt năng|xChuyển đổi|xĐiện năng
650 |aCông nghệ sinh khối
690|aNăng lượng tái tạo
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028314-6
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038276-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/cnsinhkhoicnchuyendoinhietdien_leducdungthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038277 Kho mượn 662.88 L 250 D Sách Tiếng Việt 5
2 3000038276 Kho mượn 662.88 L 250 D Sách Tiếng Việt 4
3 1000028316 Kho đọc Sinh viên 662.88 L 250 D Sách Tiếng Việt 3
4 1000028315 Kho đọc Sinh viên 662.88 L 250 D Sách Tiếng Việt 2
5 1000028314 Kho đọc Sinh viên 662.88 L 250 D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét