Sách tiếng Việt
634.9 V 500 Đ
Tổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Quyển 2 :
DDC 634.9
Tác giả CN Vũ Xuân Đề
Nhan đề Tổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Quyển 2 : Rừng và khoảng xanh bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái cảnh quan đô thị / Vũ Xuân Đề
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2016
Mô tả vật lý 405 tr. ; 27 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Bảo vệ rừng
Thuật ngữ chủ đề Quản lý rừng
Thuật ngữ chủ đề Rừng và lâm nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Công trình nghiên cứu
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(2): 1000028312-3
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038274-5
000 00000nam a2200000 4500
00190902
00211
004C6D4A3AA-570D-47B0-8A71-B57531DDE538
005201806261549
008130110s2016 vm| vie
0091 0
020|a9786046022480
039|y20180626154900|zvanpth
082 |a634.9|bV 500 Đ
100 |aVũ Xuân Đề
245 |aTổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Quyển 2 : |bRừng và khoảng xanh bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái cảnh quan đô thị / |cVũ Xuân Đề
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2016
300 |a405 tr. ; |c27 cm
500|aSách biếu
650 |aBảo vệ rừng
650 |aQuản lý rừng
650 |aRừng và lâm nghiệp
650 |aCông trình nghiên cứu
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000028312-3
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038274-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/tongtapcaccongtrinhnc_rung_q2thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038275 Kho mượn 634.9 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 4
2 3000038274 Kho mượn 634.9 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 3
3 1000028313 Kho đọc Sinh viên 634.9 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 2
4 1000028312 Kho đọc Sinh viên 634.9 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét