Sách tiếng Việt
633.37 Ph 105 H
Kỹ thuật trồng đậu xanh trên đất cát /
DDC 633.37
Tác giả CN Phan Thị Thu Hiền
Nhan đề Kỹ thuật trồng đậu xanh trên đất cát / Phan Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản Vinh : ĐH Vinh, 2018
Mô tả vật lý 123 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Đậu xanh-Kỹ thuật trồng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028307-9
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038270-1
000 00000nam a2200000 4500
00190851
00211
004254ACF09-8AC6-4AC9-8EE5-C24AC00DCB34
005201806261501
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180626150108|zvanpth
082 |a633.37|bPh 105 H
100 |aPhan Thị Thu Hiền
245 |aKỹ thuật trồng đậu xanh trên đất cát / |cPhan Thị Thu Hiền
260 |aVinh : |bĐH Vinh, |c2018
300 |a123 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aĐậu xanh|xKỹ thuật trồng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028307-9
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038270-1
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/kttrongdauxanhtrendatcat_phanthithuhienthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038271 Kho mượn 633.37 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 5
2 3000038270 Kho mượn 633.37 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 4
3 1000028309 Kho đọc Sinh viên 633.37 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 3
4 1000028308 Kho đọc Sinh viên 633.37 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 2
5 1000028307 Kho đọc Sinh viên 633.37 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét