Sách tiếng Việt
636.085 Ng 527 Đ
Sản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi /
DDC 636.085
Tác giả CN Nguyễn Kim Đường
Nhan đề Sản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi / Nguyễn Kim Đường, Nguyễn Thị Tiếng
Thông tin xuất bản Vinh : ĐH Vinh, 2018
Mô tả vật lý 163 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Thức ăn chăn nuôi-Công nghệ sản xuất
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Tiếng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028304-6
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038268-9
000 00000nam a2200000 4500
00190847
00211
004C0494B00-4130-47A9-9803-7FD4C249BD89
005201806281556
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180628155632|bvanpth|y20180626145806|zvanpth
082 |a636.085|bNg 527 Đ
100 |aNguyễn Kim Đường
245 |aSản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi / |cNguyễn Kim Đường, Nguyễn Thị Tiếng
260 |aVinh : |bĐH Vinh, |c2018
300 |a163 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aThức ăn chăn nuôi|xCông nghệ sản xuất
700|aNguyễn Thị Tiếng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028304-6
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038268-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/sxchebienbaoquanthucanchannuoi_ngkimduongthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038269 Kho mượn 636.085 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 5
2 3000038268 Kho mượn 636.085 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 4
3 1000028306 Kho đọc Sinh viên 636.085 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 3
4 1000028305 Kho đọc Sinh viên 636.085 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 2
5 1000028304 Kho đọc Sinh viên 636.085 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét