Sách tiếng Việt
636.2 Ng 527 Đ
Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò /
DDC 636.2
Tác giả CN Nguyễn Kim Đường
Nhan đề Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò / Nguyễn Kim Đường, Hoàng Thị Mai
Thông tin xuất bản Vinh : ĐH Vinh, 2018
Mô tả vật lý 159 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Gia súc-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Mai
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028301-3
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038266-7
000 00000nam a2200000 4500
00190822
00211
004FA58A491-5416-4931-B0C1-F6532FD96735
005201806261427
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180626142701|bvanpth|y20180626142558|zvanpth
082 |a636.2|bNg 527 Đ
100 |aNguyễn Kim Đường
245 |aKỹ thuật chăn nuôi trâu bò / |cNguyễn Kim Đường, Hoàng Thị Mai
260 |aVinh : |bĐH Vinh, |c2018
300 |a159 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aGia súc|xKỹ thuật nuôi
700|aHoàng Thị Mai
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028301-3
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038266-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/ktchannuoitraubo_ngkimduongthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038267 Kho mượn 636.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 5
2 3000038266 Kho mượn 636.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 4
3 1000028303 Kho đọc Sinh viên 636.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 3
4 1000028302 Kho đọc Sinh viên 636.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 2
5 1000028301 Kho đọc Sinh viên 636.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét