GT,Bài giảng ĐHNT
664.92
Phân tích,đánh giá chất lượng thực phẩm /
DDC 664.92
Tác giả CN Trần Văn Vương
Nhan đề Phân tích,đánh giá chất lượng thực phẩm / Trần Văn Vương
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường ĐH Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 144 tr : minh họa
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm-Phân tích
Môn học Phân tích thực phẩm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00190052
00214
004ACA7530C-46CD-4B92-9CCF-1E904AFB02FE
005201806221514
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180622151401|zthanhnhan
082 |a664.92
100 |aTrần Văn Vương
245 |aPhân tích,đánh giá chất lượng thực phẩm / |cTrần Văn Vương
260 |aNha Trang : |bTrường ĐH Nha Trang, |c2018
300 |a144 tr : |bminh họa
650 |aThực phẩm-Phân tích
690 |aPhân tích thực phẩm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/phantichdanhgiachatluongtp_tranvanvuong/0phantichdanhgiachatluongtp_tranvanvuong_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét