Sách tiếng Việt
158.1
Ý cao tình đẹp /
DDC 158.1
Nhan đề Ý cao tình đẹp / Nhiều tác giả; Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Mô tả vật lý 127 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Nhân cách và văn hóa-Tuyển tập truyện
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học xã hội
000 00000nam a2200000 4500
00190031
00211
004C40D7DDA-56B5-4A3B-8882-B7A18024809C
005201806251413
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180625141306|bvanpth|c20180625091302|dvanpth|y20180622143923|zvinhpq
082 |a158.1
245 |aÝ cao tình đẹp / |cNhiều tác giả; Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
300 |a127 tr. ;
650 |aNhân cách và văn hóa|xTuyển tập truyện
650|aTâm lý học xã hội
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/ycaotinhdep/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét