Sách tiếng Việt
639.32 Ng 527 V
Kỹ thuật sản xuất giống cá hồng Mỹ /
DDC 639.32
Tác giả CN Nguyễn Đình Vinh
Nhan đề Kỹ thuật sản xuất giống cá hồng Mỹ / Nguyễn Đình Vinh, Tạ Thị Bình
Thông tin xuất bản Vinh : ĐH Vinh, 2018
Mô tả vật lý 103 tr. : Minh họa ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Cá-Giống
Môn học Nuôi trồng thủy sản
Môn học Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Tác giả(bs) CN Tạ Thị Bình
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028295-7
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038262-3
000 00000nam a2200000 4500
00190006
00211
00427C91799-43B3-49E5-A483-B6D6CD5E91F0
005201806221645
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180622164446|bvanpth|c20180622164248|dvanpth|y20180622111932|zvanpth
082 |a639.32|bNg 527 V
100|aNguyễn Đình Vinh
245 |aKỹ thuật sản xuất giống cá hồng Mỹ / |cNguyễn Đình Vinh, Tạ Thị Bình
260 |aVinh : |bĐH Vinh, |c2018
300 |a103 tr. : |bMinh họa ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |a|xGiống
690|aNuôi trồng thủy sản
690|aCông nghệ nuôi trồng thủy sản
700|aTạ Thị Bình
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028295-7
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038262-3
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/ktsxgiongcahongmy_ngdinhvinhthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038263 Kho mượn 639.32 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 5
2 3000038262 Kho mượn 639.32 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 4
3 1000028297 Kho đọc Sinh viên 639.32 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 3
4 1000028296 Kho đọc Sinh viên 639.32 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 2
5 1000028295 Kho đọc Sinh viên 639.32 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét