Sách tiếng Việt
338.542
Nguồn gốc khủng hoảng tài chính :
DDC 338.542
Tác giả CN Cooper, George
Nhan đề Nguồn gốc khủng hoảng tài chính : Ngân hàng trung ương, bong bóng tín dụng và ảo tưởng về thuyết Thị trường hiệu quả / George Cooper; Minh Khôi, Thủy Nguyệt dịch
Nhan đề khác The origin of financial crises: central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2001
Mô tả vật lý 238 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Tài chính, Khủng hoảng
Tác giả(bs) CN Minh Khôi
Tác giả(bs) CN Thủy Nguyệt
000 00000nam a2200000 4500
00189918
00211
0049CE06AAD-7C28-44DE-AF74-CC9C9E10401A
005201806211843
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20180621184311|bvinhpq|y20180621164314|zvanpth
082 |a338.542
100|aCooper, George
245 |aNguồn gốc khủng hoảng tài chính : |bNgân hàng trung ương, bong bóng tín dụng và ảo tưởng về thuyết Thị trường hiệu quả / |cGeorge Cooper; Minh Khôi, Thủy Nguyệt dịch
246 |aThe origin of financial crises: central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2001
300 |a238 tr. ; |c21 cm
650 |aTài chính, Khủng hoảng
700|aMinh Khôi
700|aThủy Nguyệt
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/nguongoccuakhunghoangtc_georgecooper/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét