Sách tiếng Việt
627
Lý thuyết thí nghiệm Mô hình công trình thủy /
DDC 627
Tác giả CN Lương Phương Hậu
Nhan đề Lý thuyết thí nghiệm Mô hình công trình thủy /Lương Phương Hậu, Trần Đình Hợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2003
Mô tả vật lý 207 tr. ; 27 cm;
Phụ chú Trang bìa ghi: Trường Đại học Xây dựng - Khoa sau đại học.
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật thủy lực-Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Mô hình thủy lực
Tác giả(bs) CN Trần Đình Hợi
000 00000nam#a2200000ui#4500
00187440
00211
004A0502900-5F9C-4DC2-A84B-0EA6758125BF
005201806120911
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180612091101|bvinhpq|c20180611163453|dvanpth|y20180611150643|zvinhpq
082|a627
100 |aLương Phương Hậu
245 |aLý thuyết thí nghiệm Mô hình công trình thủy /|cLương Phương Hậu, Trần Đình Hợi
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2003
300 |a207 tr. ; |c27 cm;
500|aTrang bìa ghi: Trường Đại học Xây dựng - Khoa sau đại học.
650 |aKỹ thuật thủy lực|xGiáo trình
650 |aMô hình thủy lực
700|aTrần Đình Hợi
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/ltthinghiemmohinhctthuy_luongphuonghau/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét