Sách tiếng Việt
338.9
Không chỉ là tăng trưởng kinh tế :
DDC 338.9
Tác giả CN Soubbotina, Tatyana P.
Nhan đề Không chỉ là tăng trưởng kinh tế : Nhập môn về phát triển bền vững. Sách tham khảo / Tatyana P. Soubbotina; Lê Kim Tiên và những người khác dịch
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2005
Mô tả vật lý 211 tr. ;
Phụ chú Trang bìa ghi: Bộ tài liệu phục vụ học tập của Viện Ngân hàng thế giới.
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam-Chính sách kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế phát triển
000 00000nam#a2200000ui#4500
00187393
00211
004F42B8939-9F0B-4F66-B63F-48FAEFF34A54
005201806120846
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180612084633|bvinhpq|c20180611145608|dvanpth|y20180611143743|zvinhpq
082|a338.9
100 |aSoubbotina, Tatyana P.
245 |aKhông chỉ là tăng trưởng kinh tế : |bNhập môn về phát triển bền vững. Sách tham khảo / |cTatyana P. Soubbotina; Lê Kim Tiên và những người khác dịch
250|aXuất bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bVăn hóa - Thông tin, |c2005
300 |a211 tr. ;
500|aTrang bìa ghi: Bộ tài liệu phục vụ học tập của Viện Ngân hàng thế giới.
650 |aViệt Nam|xChính sách kinh tế
650 |aKinh tế phát triển
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/khongchilatangtruongkte_tatyanapsoubbotina/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét