Sách tiếng Việt
180
Khoa học và triết học Hy Lạp cổ đại /
DDC 180
Tác giả CN Bowen, Alan C.
Nhan đề Khoa học và triết học Hy Lạp cổ đại / Alan C. Bowen
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2004
Mô tả vật lý 459 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Triết học-Hy Lạp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00187317
00211
0040D4BA813-CBD8-4106-ABF1-9C740A550838
005201806120831
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20180612083127|bvinhpq|c20180611161810|dvanpth|y20180611135746|zvinhpq
082|a180
100 |aBowen, Alan C.
245 |aKhoa học và triết học Hy Lạp cổ đại / |cAlan C. Bowen
260 |aHà Nội : |bVăn hóa Thông tin, |c2004
300 |a459 tr. ; |c21 cm.
650 |aTriết học|xHy Lạp
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/180_trietcodai_trungco_phuongdong/khoahocvatrietlyhochilapcodai_alancbowen/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét