Sách tiếng Việt
572.8
Giáo trình Nucleic Acid /
DDC 572.8
Tác giả CN Hoàng Trọng Phán
Nhan đề Giáo trình Nucleic Acid / Hoàng Trọng Phán, Đỗ Quý Hai
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2008.
Mô tả vật lý 153 tr. ;
Phụ chú Trang bìa ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại học Huế.
Thuật ngữ chủ đề Di truyền hóa sinh học
Thuật ngữ chủ đề Nucleic Acid-Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đỗ Quý Hai
000 00000nam#a2200000ui#4500
00187285
00211
0043A535E85-4E6E-41A7-95E3-F359D912641F
005201806111613
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180611161328|bvanpth|c20180611161220|dvanpth|y20180611102002|zvinhpq
082|a572.8
100 |aHoàng Trọng Phán
245 |aGiáo trình Nucleic Acid / |cHoàng Trọng Phán, Đỗ Quý Hai
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2008.
300 |a153 tr. ;
500|aTrang bìa ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại học Huế.
650 |aDi truyền hóa sinh học
650 |aNucleic Acid|xGiáo trình
700|aĐỗ Quý Hai
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/giaotrinhnucleicacid_hoangtrongphan/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét