Sách tiếng Việt
338
Giáo trình Khoa học hàng hóa :
DDC 338
Tác giả CN Phan Thị Thúy
Nhan đề Giáo trình Khoa học hàng hóa : Dùng trong các trường THCN Hà Nội / Phan Thị Thúy chủ biên và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2005
Mô tả vật lý 462 tr. ; 24 cm
Phụ chú Trang bìa ghi: Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội.
Thuật ngữ chủ đề Hàng hóa-Giáo trình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00187232
00211
004175216F0-B0AC-43EA-BFF6-FE82A04A6B74
005201806111717
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180611171725|bvinhpq|c20180611154902|dvanpth|y20180611090947|zvinhpq
082|a338
100 |aPhan Thị Thúy
245 |aGiáo trình Khoa học hàng hóa : |bDùng trong các trường THCN Hà Nội / |cPhan Thị Thúy chủ biên và những người khác
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2005
300 |a462 tr. ; |c24 cm
500|aTrang bìa ghi: Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội.
650 |aHàng hóa|xGiáo trình
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/giaotrinhkhoahochanghoa_phanthithuy/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét