Sách tiếng Việt
382.6
Thị trường EU :
DDC 382.6
Tác giả CN Nguyễn Thanh Bình
Nhan đề Thị trường EU : Các qui định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu. Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2005
Mô tả vật lý 336 tr. ; 21 cm ;
Thuật ngữ chủ đề Marketing xuất khẩu-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Thị trường châu Âu
000 00000nam#a2200000ui#4500
00186883
00211
004D8D27A9D-D036-41CA-A6FA-1B06600DEB5F
005201806121128
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180612112753|bvinhpq|c20180611154400|dvanpth|y20180608145311|zvinhpq
082|a382.6
100 |aNguyễn Thanh Bình
245 |aThị trường EU : |bCác qui định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu. Sách chuyên khảo / |cNguyễn Thanh Bình
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2005
300 |a336 tr. ; |c21 cm ;
650 |aMarketing xuất khẩu|xViệt Nam
650 |aThị trường châu Âu
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/thitruongeu_nguyenthanhbinh/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét