Sách tiếng Việt
818.03
Lời thú tội của một sát thủ kinh tế /
DDC 818.03
Tác giả CN Perkins, John
Nhan đề dịch Confessions of an Economic Hit Man
Nhan đề Lời thú tội của một sát thủ kinh tế / John Perkins; Lê Đồng Tâm biên dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2004
Mô tả vật lý 278 tr. ;
Phụ chú Trang bìa ghi: New York Times bestseller
Thuật ngữ chủ đề Hoa Kỳ-Chính sách kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hoa Kỳ-Hồi ký-Thế kỷ 21
Tác giả(bs) CN Lê Đồng Tâm
000 00000nam#a2200000ui#4500
00186827
00211
0045BBDDEDF-0E3D-4D81-8C6A-57F11EBCA5E0
005201806081511
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20180608151127|bvinhpq|c20180608144131|dvanpth|y20180608135027|zvinhpq
082|a818.03
100 |aPerkins, John
242|aConfessions of an Economic Hit Man
245 |aLời thú tội của một sát thủ kinh tế / |cJohn Perkins; Lê Đồng Tâm biên dịch
260 |aHà Nội : |bVăn hóa - Thông tin, |c2004
300 |a278 tr. ;
500|aTrang bìa ghi: New York Times bestseller
650|aHoa Kỳ|xChính sách kinh tế
650|aVăn học Hoa Kỳ|xHồi ký|yThế kỷ 21
700|aLê Đồng Tâm
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/800_vanhoc_tutuhoc/810_vanhoc_ngonnguhocvietnam/loithutoicuamotsatthukt_johnperkins/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét