Sách tiếng Việt
338.947
Đường vào thế kỷ XXI :
DDC 338.947
Nhan đề Đường vào thế kỷ XXI : Những vấn đề chiến lược và triển vọng của nền kinh tế Nga. Sách tham khảo / Ph. I. Samkhalốp và những tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003
Mô tả vật lý 640 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Chiến lược kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế phát triển-Nga
Tác giả(bs) CN Abankin, L. I.
Tác giả(bs) CN Aganbegian, A. G.
Tác giả(bs) CN Samkhalốp, Ph. I.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00186816
00211
004E8B7F31C-2D4A-47A9-A521-CB52665516C9
005201806111657
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180611165739|bvinhpq|c20180611150947|dvanpth|y20180608112253|zvinhpq
082|a338.947
245 |aĐường vào thế kỷ XXI : |bNhững vấn đề chiến lược và triển vọng của nền kinh tế Nga. Sách tham khảo / |cPh. I. Samkhalốp và những tác giả khác
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2003
300 |a640 tr. ;
650 |aChiến lược kinh tế
650|aKinh tế phát triển|xNga
700|aAbankin, L. I.
700|aAganbegian, A. G.
700|aSamkhalốp, Ph. I.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/duongvaothekyxxi_niapetoracop/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét