Sách tiếng Việt
332.042
Đồng vốn và trừng phạt :
DDC 332.042
Tác giả CN Hayward, Helen
Nhan đề Đồng vốn và trừng phạt : Kết toán cuộc sát phạt. Hãy làm cho tài chính quốc tế phục vụ người nghèo / Helen Hayward, Duncan Green
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000
Mô tả vật lý 313 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Đồng vốn
Thuật ngữ chủ đề Tài chính quốc tế-Khủng hoảng
Tác giả(bs) CN Green, Duncan
000 00000nam#a2200000ui#4500
00186810
00211
00427A29CFD-8AC2-4149-A528-89948445079D
005201806111458
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20180611145755|bvanpth|c20180611145742|dvanpth|y20180608111109|zvinhpq
082|a332.042
100 |aHayward, Helen
245 |aĐồng vốn và trừng phạt : |bKết toán cuộc sát phạt. Hãy làm cho tài chính quốc tế phục vụ người nghèo / |cHelen Hayward, Duncan Green
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2000
300 |a313 tr. ;
650 |aĐồng vốn
650|aTài chính quốc tế|xKhủng hoảng
700|aGreen, Duncan
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/dongvonvatrungphat_helenhayward/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét