Sách tiếng Việt
338.9
Chuyển đổi mô hình kinh tế ở Việt Nam :
DDC 338.9
Tác giả CN Phạm Thị Quý
Nhan đề Chuyển đổi mô hình kinh tế ở Việt Nam : Thực trạng và kinh nghiệm / Phạm Thị Quý chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002
Mô tả vật lý 208 tr. ;
Phụ chú Trang bìa ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam-Chính sách kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế phát triển
000 00000nam#a2200000ui#4500
00186797
00211
00495F83078-7F7A-4CAD-A486-7CD96CE18A21
005201806111651
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20180611165102|bvinhpq|c20180611145055|dvanpth|y20180608110145|zvinhpq
082|a338.9
100 |aPhạm Thị Quý
245 |aChuyển đổi mô hình kinh tế ở Việt Nam : |bThực trạng và kinh nghiệm / |cPhạm Thị Quý chủ biên
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2002
300 |a208 tr. ;
500|aTrang bìa ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
650 |aViệt Nam|xChính sách kinh tế
650 |aKinh tế phát triển
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/chuyendoimohinhkinhteovn_phamthiquy/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét