Sách tiếng Việt
627 T 454 V
Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê /
DDC 627
Tác giả CN Tôn Thất Vĩnh
Nhan đề Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê / Tôn Thất Vĩnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2003
Mô tả vật lý 424 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Bờ biển-Bảo vệ
Thuật ngữ chủ đề Công trình biển-Đê chắn sóng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00186670
00211
0047CF61E18-9DD6-49CB-AEEB-2E4F97A5F699
005201806081048
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180608104830|bvinhpq|y20180608074533|zvanpth
082 |a627|bT 454 V
100 |aTôn Thất Vĩnh
245 |aThiết kế công trình bảo vệ bờ, đê / |cTôn Thất Vĩnh
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2003
300 |a424 tr. ; |c24 cm
650 |aBờ biển|xBảo vệ
650 |aCông trình biển|xĐê chắn sóng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/thietkecongtrinhvabaovebode_tonthatvinh/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét