Sách tiếng Việt
330.021
Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế /
DDC 330.021
Tác giả CN Mai Văn Nam
Nhan đề Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế / Mai Văn Nam
Thông tin xuất bản Văn hoá Thông tin,
Mô tả vật lý 135 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế - Thống kê
Môn học Nguyên lý thống kê kinh tế
000 00000nam#a2200000ui#4500
00182361
00211
0049BFF51C0-79CC-478B-9D75-0BDFCC5D4D5F
005201805160853
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20180516085259|bvinhpq|c20180514161720|dvinhpq|y20180514161527|zvinhpq
082 |a330.021
100|aMai Văn Nam
245 |aGiáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế / |cMai Văn Nam
260 |bVăn hoá Thông tin,
300 |a135 tr. ;
650 |aKinh tế - Thống kê
690 |aNguyên lý thống kê kinh tế
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/nguyenlythongkekinhte_maivannam/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét