Sách tiếng Việt
650.1
Nghĩ lớn để thành công /
DDC 650.1
Tác giả CN Trump, Donald,
Nhan đề Nghĩ lớn để thành công /Donald J. Trump, Bill Zanker; Vũ Thị Hồng Vân, Bùi Diệu Hương, Vũ Thị Thu Huyền, Lê Thị Minh Hà biên dịch.
Nhan đề khác Think big and kick ass in business and life
Thông tin xuất bản TP HCM :Trẻ,2010.
Mô tả vật lý 354 tr. ;20,5 cm.
Thuật ngữ chủ đề Success in business
Thuật ngữ chủ đề Successful people
Tác giả(bs) CN Zanker, Bill.
000 02757nam a22003974a 4500
00182290
00211
004332BC849-07F7-43CC-A193-0A9A904813B0
005201805151709
008070831s2010 nyu b 001 0deng
0091 0
010 |a 2007035730
020 |a0061547832 (hbk.)
020 |a9780061547836 (hbk.)
039|a20180515170933|bvinhpq|c20180514113627|dvinhpq|y20180514111602|zvinhpq
08200|a650.1
1001 |aTrump, Donald,
24510|aNghĩ lớn để thành công /|cDonald J. Trump, Bill Zanker; Vũ Thị Hồng Vân, Bùi Diệu Hương, Vũ Thị Thu Huyền, Lê Thị Minh Hà biên dịch.
24614|aThink big and kick ass in business and life
260 |aTP HCM :|bTrẻ,|c2010.
300 |a354 tr. ;|c20,5 cm.
650 0|aSuccess in business
650 0|aSuccessful people
7001 |aZanker, Bill.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nghilondethanhcong_dtrump/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét