Bài báo tạp chí
Ceramic Media Selection for Optimization of Energy Efficiency in IsaMills™ /
Nhan đề Ceramic Media Selection for Optimization of Energy Efficiency in IsaMills™ / Braam Duran and other
Mô tả vật lý From p.52-56
Từ khóa tự do Dispersion
Từ khóa tự do Grinding
Từ khóa tự do High energy mills
Tác giả(bs) CN Durant,
Tác giả(bs) CN Farber, Boris Y.
Tác giả(bs) CN Mainza, Aubrey
Tác giả(bs) CN Rule, Chris
Nguồn trích Chemical Engineering &Technology- Số: 11 Tập: 35 Năm: 2012
000 00000nas#a2200000ui#4500
00182182
00221
004C3F40D15-A01D-4578-B179-28C3C8F50CCE
005201805111503
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180511150330|zngavt
245 |aCeramic Media Selection for Optimization of Energy Efficiency in IsaMills™ / |cBraam Duran and other
300 |aFrom p.52-56
653 |aDispersion
653 |aGrinding
653 |aHigh energy mills
700 |aDurant,
700 |aFarber, Boris Y.
700 |aMainza, Aubrey
700 |aRule, Chris
773 |tChemical Engineering &Technology|d2012|v35|i11

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét