Sách ngoại văn
333.330994
Success as a real estate agent for dummies /
DDC 333.330994
Tác giả CN Zeller, Dirk
Nhan đề Success as a real estate agent for dummies /Dirk Zeller
Thông tin xuất bản Canada : Wiley Publishing, Inc., 2006
Mô tả vật lý 380 p.;
Thuật ngữ chủ đề Real estate agents
Thuật ngữ chủ đề For dummies
000 02266nam a2200445 i 4500
00181975
00212
0048903D16B-8FF9-4707-BEB6-545536D4C40E
005201806081659
008140228t20062014qea 001 0 eng d
0091 0
020 |a10: 0-471-79955-6
020 |a13: 978-0-471-79955-9
039|a20180608165930|bvanpth|c20180510153721|dvinhpq|y20180510110235|zvinhpq
08204|a333.330994
1001 |aZeller, Dirk
24510|aSuccess as a real estate agent for dummies /|cDirk Zeller
260|aCanada : |bWiley Publishing, Inc., |c2006
300 |a380 p.;
650 0|aReal estate agents
650 0|aFor dummies
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/successasarealestateagentfordummies_dirkzeller/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét