Sách tiếng Việt
332.042
Tài chính quốc tế /
DDC 332.042
Tác giả CN Phạm Thái Hưng
Nhan đề Tài chính quốc tế / Phạm Thái Hưng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thanh Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống Kê, 2002
Mô tả vật lý 368 tr. ;
Phụ chú Đầu trang ghi: Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân; Dành cho chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính Kinh tế theo phương thức từ xa
Thuật ngữ chủ đề Tài chính quốc tế
Môn học Tài chính quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Tuyết Mai
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Hương
000 00000nam a2200000 4500
00181959
00211
0047B3617A7-4A7B-417A-A9EC-2C8318CA3C23
005201805101655
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20180510165519|bvinhpq|c20180510105601|dvinhpq|y20180510104649|zvinhpq
082 |a332.042
100|aPhạm Thái Hưng
245 |aTài chính quốc tế / |cPhạm Thái Hưng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thanh Hương
260 |aHà Nội : |bThống Kê, |c2002
300 |a368 tr. ;
500 |aĐầu trang ghi: Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân; Dành cho chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính Kinh tế theo phương thức từ xa
650 |aTài chính quốc tế
690|aTài chính quốc tế
700 |aNguyễn Thị Tuyết Mai
700 |aNguyễn Thị Thanh Hương
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/taichinhquocte_phamthaihung/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét