Sách tiếng Việt
174
Yukichi Fukuzawa :
DDC 174
Tác giả CN Norio Tamaki
Nhan đề Yukichi Fukuzawa : Tinh thần doanh nghiệp của nước Nhật hiện đại / Norio Tamaki, Võ Vi Phương dịch
Nhan đề khác The Spirit of Enterprise in Modern Japan
Thông tin xuất bản TP HCM : Trẻ,
Mô tả vật lý 339 tr.;
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Yukichi Fukuzawa Nhà khai sáng, Người thầy vĩ đại của nước Nhật hiện đại
Thuật ngữ chủ đề Tinh thần doanh nghiệp-Nhật Bản
000 00000nam a2200000 4500
00181869
00211
0044AD3468F-C535-4E78-82BD-C074244561CB
005201806081658
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180608165833|bvanpth|c20180510150101|dvinhpq|y20180509171647|zvinhpq
082 |a174
100 |aNorio Tamaki
245 |aYukichi Fukuzawa : |bTinh thần doanh nghiệp của nước Nhật hiện đại / |cNorio Tamaki, Võ Vi Phương dịch
246|aThe Spirit of Enterprise in Modern Japan
260 |aTP HCM : |bTrẻ,
300 |a339 tr.;
500|aĐầu trang tên sách ghi: Yukichi Fukuzawa Nhà khai sáng, Người thầy vĩ đại của nước Nhật hiện đại
650 |aTinh thần doanh nghiệp|xNhật Bản
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/170_daoduchoc/tinhthandoanhnghiepcuanuocnhathd_noriotamaki/page000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét