Sách tiếng Việt
174
Yukichi Fukuzawa Tinh thần doanh nghiệp của nước Nhật hiện đại /
DDC 174
Tác giả CN Norio Tamaki
Nhan đề dịch The Spirit of Enterprise in Modern Japan
Nhan đề Yukichi Fukuzawa Tinh thần doanh nghiệp của nước Nhật hiện đại / Norio Tamaki, Võ Vi Phương dịch
Nhan đề khác Yukichi Fukuzawa Nhà khai sáng, Người thầy vĩ đại của nước Nhật hiện đại
Thông tin xuất bản TP HCM : Trẻ,
Mô tả vật lý 334 tr.;
Thuật ngữ chủ đề Tinh thần doanh nghiệp
000 00000nam a2200000 4500
00181869
00211
0044AD3468F-C535-4E78-82BD-C074244561CB
005201805101501
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180510150101|bvinhpq|c20180509173013|dvinhpq|y20180509171647|zvinhpq
082 |a174
100 |aNorio Tamaki
242|aThe Spirit of Enterprise in Modern Japan
245 |aYukichi Fukuzawa Tinh thần doanh nghiệp của nước Nhật hiện đại / |cNorio Tamaki, Võ Vi Phương dịch
246|aYukichi Fukuzawa Nhà khai sáng, Người thầy vĩ đại của nước Nhật hiện đại
260 |aTP HCM : |bTrẻ,
300 |a334 tr.;
650 |aTinh thần doanh nghiệp
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/170_daoduchoc/tinhthandoanhnghiepcuanuocnhathd_noriotamaki/page000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét