Sách tiếng Việt
111
Mỹ học /
DDC 111
Tác giả CN Huisman, Denis
Nhan đề Mỹ học / Denis Huisman; Huyền Giang người dịch
Nhan đề khác L'esthetique
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế Giới, 2000
Mô tả vật lý 158 tr. ; 19 cm
Phụ chú Trang bìa ghi: Bộ sách giới thiệu những kiến thức thời đại, Que sais-Je? Tôi biết gì?
Thuật ngữ chủ đề Mỹ học-Kiến thức
000 00000nam a2200000 4500
00181868
00211
004E9C2717D-7EC9-410A-A709-6C09B2A486C3
005201806081653
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20180608165311|bvanpth|c20180511084538|dvinhpq|y20180509165517|zvinhpq
082 |a111
100 |aHuisman, Denis
245 |aMỹ học / |cDenis Huisman; Huyền Giang người dịch
246|aL'esthetique
260 |aHà Nội : |bThế Giới, |c2000
300 |a158 tr. ; |c19 cm
500|aTrang bìa ghi: Bộ sách giới thiệu những kiến thức thời đại, Que sais-Je? Tôi biết gì?
650|aMỹ học|xKiến thức
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/110_sieuhinhhoc/myhoc_denishuisman/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét