Sách tiếng Việt
575.01
Nguồn gốc của muôn loài /
DDC 575.01
Tác giả CN Darwin, Charles
Nhan đề dịch The origin of species Darwin, London 1933
Nhan đề Nguồn gốc của muôn loài / Charles Darwin; Ngọc Linh dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội :Văn hóa - Thông tin, 2006
Mô tả vật lý 614 p.; 19 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nguồn gốc của muôn loài
Thuật ngữ chủ đề Origin of Species
000 01513nam a2200349 a 4500
00181867
00211
004EE11FB4E-437F-4FF9-A2D0-6D0151707A3C
005201806081644
008940620s2006 enka b 001 0 eng
0091 0
039|a20180608164358|bvanpth|c20180510160937|dvinhpq|y20180509160128|zvinhpq
08200|a575.01
100|aDarwin, Charles
242|aThe origin of species Darwin, London 1933
24500|aNguồn gốc của muôn loài / |cCharles Darwin; Ngọc Linh dịch
260 |aHà Nội :|bVăn hóa - Thông tin, |c2006
300 |a614 p.; |c19 cm.
650|aNguồn gốc của muôn loài
650|aOrigin of Species
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/nguongocmuonloai_charlesdarwin/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét