Sách tiếng Việt
344.59707
Luật giáo dục năm 2005 và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
DDC 344.59707
Nhan đề Luật giáo dục năm 2005 và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005
Mô tả vật lý 83 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Luật giáo dục
000 00000nam a2200000 4500
00181682
00211
004B51BF048-F2E8-4BDE-93EE-F04E5B2223C0
005201805081541
008130110s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180508154114|bvinhpq|y20180508143826|zvinhpq
082 |a344.59707
245 |aLuật giáo dục năm 2005 và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2005
300 |a83 tr. ;
650 |aLuật giáo dục
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luatgiaoducnam2005/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét