Sách tiếng Việt
658.834 H 100 Gi
Đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam :
DDC 658.834
Tác giả CN Hà Nam Khánh Giao
Nhan đề Đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam : Nhìn từ phía khách hàng. Sách chuyên khảo / Hà Nam Khánh Giao
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2018
Mô tả vật lý 490 tr. : bảng biểu ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng dịch vụ-Đo lường
Môn học Hành vi người tiêu dùng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(2): 1000028293-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00181675
00211
004FC3CF5DF-5956-4D16-91D9-F472F43E5D6B
005201805081419
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180508141932|zvanpth
082 |a658.834|bH 100 Gi
100 |aHà Nam Khánh Giao
245|aĐo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam : |bNhìn từ phía khách hàng. Sách chuyên khảo / |cHà Nam Khánh Giao
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2018
300 |a490 tr. : |bbảng biểu ; |c24 cm
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650|aChất lượng dịch vụ|xĐo lường
690|aHành vi người tiêu dùng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000028293-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/doluongchatluongdichvuvn_hanamkhanhgiaothumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028294 Kho đọc Sinh viên 658.834 H 100 Gi Sách Tiếng Việt 2
2 1000028293 Kho đọc Sinh viên 658.834 H 100 Gi Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét