Sách tiếng Việt
345
Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật Phòng Chống tham nhũng năm 2005 /
DDC 345
Tác giả CN Đinh Văn Minh
Nhan đề Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật Phòng Chống tham nhũng năm 2005 /
Nhan đề Đinh Văn Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006
Mô tả vật lý 239 tr. ; 20,5 cm
Phụ chú Trang bìa ghi: Sách tham khảo
Thuật ngữ chủ đề Luật tham nhũng
Thuật ngữ chủ đề Tệ nạn tham nhũng
000 00000nam a2200000 4500
00181666
00211
00439C3CFDE-4295-4785-A25B-85A252EBB4E9
005201805081459
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20180508145945|bvinhpq|c20180508141244|dvinhpq|y20180508140022|zvinhpq
082 |a345
100|aĐinh Văn Minh
245 |aMột số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật Phòng Chống tham nhũng năm 2005 /
245|cĐinh Văn Minh
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2006
300 |a239 tr. ; |c20,5 cm
500|aTrang bìa ghi: Sách tham khảo
650 |aLuật tham nhũng
650|aTệ nạn tham nhũng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/motsovandevetenanthamnhung_dinhvanminh/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét