Luận văn, luận án
639.964 Ng 527 H
Xác định tác nhân cầu khuẩn gây bệnh mù mắt trên cá bớp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) nuôi lồng tại Khánh Hòa /
DDC 639.964
Tác giả CN Nguyễn Thị Tường Hạnh
Nhan đề Xác định tác nhân cầu khuẩn gây bệnh mù mắt trên cá bớp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) nuôi lồng tại Khánh Hòa / Nguyễn Thị Tường Hạnh, Trần Vĩ Hích: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 61 tr. : phụ lục, ảnh màu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản-Bệnh
Thuật ngữ chủ đề Cá-Bệnh
Tác giả(bs) CN Trần Vĩ Hích: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007013
000 00000nam#a2200000ui#4500
00015
00181633
00216
004283663FF-B8A9-4C39-A740-AC98A537C35C
005201805081059
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180508105941|bvanpth|c20180508103409|dthanhnhan|y20180508103316|zthanhnhan
082 |a639.964|bNg 527 H
100 |aNguyễn Thị Tường Hạnh
245 |aXác định tác nhân cầu khuẩn gây bệnh mù mắt trên cá bớp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) nuôi lồng tại Khánh Hòa / |cNguyễn Thị Tường Hạnh, Trần Vĩ Hích: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2018
300 |a61 tr. : |bphụ lục, ảnh màu ; |c27 cm
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ.
650 |aThủy sản|xBệnh
650 |a|xBệnh
700 |aTrần Vĩ Hích: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007013
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007013 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.964 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét