Sách tiếng Việt
519.071
Lý thuyết xác suất và thống kê /
DDC 519.071
Tác giả CN Đinh Văn Gắng
Nhan đề Lý thuyết xác suất và thống kê / Đinh Văn Gắng
Thông tin xuất bản Giáo dục Việt nam,
Mô tả vật lý 254 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Xác suất thống kê-Lý thuyết
Môn học Xác suất và thống kê
Môn học Lý thuyết và xác suất thống kê toán
000 00000nam a2200000 4500
00180397
00211
004D09B18E4-6260-4680-981F-827CFCFAC4C8
005201908281545
008130110s2012 vm| vie
0091 0
039|a20190828154559|btrangthuvien|c20180423091207|dvinhpq|y20180420165828|zvinhpq
082 |a519.071
100 |aĐinh Văn Gắng
245 |aLý thuyết xác suất và thống kê / |cĐinh Văn Gắng
260 |bGiáo dục Việt nam,
300 |a254 tr. ;
650 |aXác suất thống kê|xLý thuyết
690|aXác suất và thống kê
690|aLý thuyết và xác suất thống kê toán
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/510_toanhoc/ltxacsuatvathongke_dinhvangang/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét