Sách tiếng Việt
332
Tài chính phát triển /
DDC 332
Tác giả CN Ngô Thị Hoài Lam
Nhan đề Tài chính phát triển / Ngô Thị Hoài Lam, Vũ Cương, Nguyễn Phương Mai;
Nhan đề khác Biên soạn dựa trên tài liệu "Development finance: Principles and Experience" của Sonja Ruehl & Hassan Hakimian, Đại học Tổng hợp London xuất bản năm 1996.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống Kê, 2002
Mô tả vật lý 299 tr. ;
Tùng thư Dành cho chương trình đào tạo Thạc sỹ Kinh tế Tài chính theo phương thức từ xa
Phụ chú Bìa trang sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thuật ngữ chủ đề Tài chính
Thuật ngữ chủ đề Tài chính phát triển
Tác giả(bs) CN Vũ Cương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phương Mai
000 00000nam a2200000 4500
00179830
00211
004A7505951-B3C3-4654-B37E-39C58726C7E2
005201806111650
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20180611165026|bvanpth|c20180416160537|dvinhpq|y20180416152318|zvinhpq
082 |a332
100|aNgô Thị Hoài Lam
245 |aTài chính phát triển / |cNgô Thị Hoài Lam, Vũ Cương, Nguyễn Phương Mai;
246 |aBiên soạn dựa trên tài liệu "Development finance: Principles and Experience" của Sonja Ruehl & Hassan Hakimian, Đại học Tổng hợp London xuất bản năm 1996.
260|aHà Nội : |bThống Kê, |c2002
300|a299 tr. ;
490 |aDành cho chương trình đào tạo Thạc sỹ Kinh tế Tài chính theo phương thức từ xa
500|aBìa trang sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
650 |aTài chính
650|aTài chính phát triển
700 |aVũ Cương
700 |aNguyễn Phương Mai
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/taichinhphattrien_ngothihoailam/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét