Sách tiếng Việt
621.3
Giáo trình lý thuyết Cung cấp điện 1 /
DDC 621.3
Tác giả CN Võ Tấn Lộc
Nhan đề Giáo trình lý thuyết Cung cấp điện 1 / Võ Tấn Lộc
Mô tả vật lý 93 tr. ;
Phụ chú Bìa trang sách ghi: Trường Đại học Công nghiệp Tp HCM, Khoa điện, Bộ môn cung cấp điện
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống điện
Môn học Chất lượng điện năng
Môn học Cung cấp điện
000 00000nam a2200000 4500
00179788
00211
0040ACAEC27-1E04-412A-AC5C-5A9D1DBEA8A1
005201804161603
008130110s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180416160356|bvinhpq|c20180416143209|dvinhpq|y20180416142744|zvinhpq
082 |a621.3
100 |aVõ Tấn Lộc
245 |aGiáo trình lý thuyết Cung cấp điện 1 / |cVõ Tấn Lộc
300 |a93 tr. ;
500|aBìa trang sách ghi: Trường Đại học Công nghiệp Tp HCM, Khoa điện, Bộ môn cung cấp điện
650 |aHệ thống điện
690|aChất lượng điện năng
690|aCung cấp điện
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/gtlythuyetcungcapdien1_votanloc/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét