Sách tiếng Việt
621.381
Giáo trình lý thuyết điện tử công nghiệp :
DDC 621.381
Tác giả CN Chu Khắc Huy
Nhan đề Giáo trình lý thuyết điện tử công nghiệp : Dùng trong các trường THCN / Chu Khắc Huy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2005
Mô tả vật lý 158 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Bìa trang sách ghi: Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Điện tử công nghiệp
000 00000nam a2200000 4500
00179776
00211
004D6327E2A-0CDF-41FF-9FF9-FD1CCB0D54F0
005201804161602
008130110s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180416160232|bvinhpq|c20180416142154|dvinhpq|y20180416141601|zvinhpq
082 |a621.381
100 |aChu Khắc Huy
245 |aGiáo trình lý thuyết điện tử công nghiệp : |bDùng trong các trường THCN / |cChu Khắc Huy
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2005
300 |a158 tr. ; |c24 cm.
500|aBìa trang sách ghi: Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
650 |aĐiện tử công nghiệp
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/gtltdientucongnghiep_chukhachuy/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét