Sách tiếng Việt
657
Giáo trình kế toán tài chính /
DDC 657
Tác giả CN Nghiêm Văn Lợi
Nhan đề Giáo trình kế toán tài chính / Nghiêm Văn Lợi và tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính;, 2007
Mô tả vật lý 549 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang sách ghi: Trường Đại học Lao động Xã hội . Khoa Kế toán
Thuật ngữ chủ đề Kế toán tài chính
Môn học Kế toán tài chính
000 00000nam a2200000 4500
00179706
00211
004DE0E0D43-DBD3-4B64-B0F4-4D5C69A607BD
005201804161124
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20180416112407|bvinhpq|c20180416112304|dvinhpq|y20180416091220|zvinhpq
082 |a657
100 |aNghiêm Văn Lợi
245 |aGiáo trình kế toán tài chính / |cNghiêm Văn Lợi và tác giả khác
260 |aHà Nội : |bTài chính;, |c2007
300 |a549 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang sách ghi: Trường Đại học Lao động Xã hội . Khoa Kế toán
650 |aKế toán tài chính
690|aKế toán tài chính
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/gtketoantaichinh_nghiemvanloi/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét