Sách tiếng Việt
572.8
Giáo trình Sinh học phân tử /
DDC 572.8
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Lộc
Nhan đề Giáo trình Sinh học phân tử / Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi
Mô tả vật lý 225 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Sinh học phân tử
Môn học Di truyền học
Môn học Sinh học phân tử
Môn học Kỹ thuật di truyền
Tác giả(bs) CN Hà Thị Minh Thi
Tác giả(bs) CN Trần Thị Lệ
000 00000nam a2200000 4500
00179641
00211
004B8D814C9-B926-4750-A7B4-149EA2C854E2
005201804131900
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20180413190049|bvinhpq|c20180413173527|dvinhpq|y20180413173224|zvinhpq
082 |a572.8
100 |aNguyễn Hoàng Lộc
245 |aGiáo trình Sinh học phân tử / |cNguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi
300 |a225 tr. ;
650 |aSinh học phân tử
690 |aDi truyền học
690 |aSinh học phân tử
690 |aKỹ thuật di truyền
700|aHà Thị Minh Thi
700|aTrần Thị Lệ
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/gtsinhhocphantu_nguyenhoangloc/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét