Sách tiếng Việt
621.31
Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện /
DDC 621.31
Tác giả CN Phan Đăng Khải
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện / Phan Đăng Khải
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà nội : Giáo dục, 2004
Mô tả vật lý 181 tr. ; 24 cm
Phụ chú Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật điện
000 00000nam a2200000 4500
00179639
00211
0049305ACBA-1904-4245-AAE9-6336A06247AF
005201804131759
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20180413175903|bvinhpq|c20180413171452|dvinhpq|y20180413171155|zvinhpq
082 |a621.31
100 |aPhan Đăng Khải
245 |aGiáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện / |cPhan Đăng Khải
250|aTái bản lần thứ hai
260 |aHà nội : |bGiáo dục, |c2004
300 |a181 tr. ; |c24 cm
500|aSách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp
650 |aKỹ thuật điện
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/gtkythuatlapdatdien_phandangkhai/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét