Luận văn, luận án
332.178 L 250 V
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Nha Trang /
DDC 332.178
Tác giả CN Lê Thị Thúy Vân
Nhan đề Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Nha Trang / Lê Thị Thúy Vân; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 100 tr. : Bảng, hình vẽ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006921
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179612
00216
004448DFED6-BF58-48F9-9DF1-8180DCBD687F
005201804131538
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180413153847|zvanpth
082 |a332.178|bL 250 V
100 |aLê Thị Thúy Vân
245 |aĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Nha Trang / |cLê Thị Thúy Vân; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a100 tr. : |bBảng, hình vẽ ; |c27 cm
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006921
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006921 Kho tham khảo (SDH cũ) 332.178 L 250 V Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét