Luận văn, luận án
332.7 Ng 527 N
Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Phú Yên /
DDC 332.7
Tác giả CN Nguyễn Hữu Nam
Nhan đề Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Phú Yên / Nguyễn Hữu Nam; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 86 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Tín dụng ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006920
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179601
00216
0045D647C9A-5107-4D2D-AEC4-C6FE6DD4B0EA
005201804131525
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180413152528|zvanpth
082 |a332.7|bNg 527 N
100 |aNguyễn Hữu Nam
245 |aQuản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Phú Yên / |cNguyễn Hữu Nam; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a86 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aTín dụng ngân hàng
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
700 |aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006920
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006920 Kho tham khảo (SDH cũ) 332.7 Ng 527 N Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét