Luận văn, luận án
332.178 Ng 527 V
Ý định chọn thanh toán tiền điện của các hộ gia đình qua Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Ninh Thuận /
DDC 332.178
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Vân
Nhan đề Ý định chọn thanh toán tiền điện của các hộ gia đình qua Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Ninh Thuận / Nguyễn Thị Thu Vân; Hồ Huy Tựu: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 78 tr. : Minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng-Thanh toán điện tử
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006918
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179595
00216
004F3AF1B7F-7DEC-430D-AFFB-27F437378E9B
005201804131512
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180413151259|zvanpth
082 |a332.178|bNg 527 V
100 |aNguyễn Thị Thu Vân
245 |aÝ định chọn thanh toán tiền điện của các hộ gia đình qua Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Ninh Thuận / |cNguyễn Thị Thu Vân; Hồ Huy Tựu: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a78 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aNgân hàng|xThanh toán điện tử
650|aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
700 |aHồ Huy Tựu: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006918
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006918 Kho tham khảo (SDH cũ) 332.178 Ng 527 V Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét