Luận văn, luận án
658.4 Tr 121 D
Đánh giá trách nhiệm xã hội của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel /
DDC 658.4
Tác giả CN Trần Anh Dũng
Nhan đề Đánh giá trách nhiệm xã hội của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel / Trần Anh Dũng; Tô Thị Hiền Vinh, Trần Đình Chất: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 105 tr. : bảng ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản lý điều hành-Trách nhiệm xã hội
Tác giả(bs) CN Tô Thị Hiền Vinh: GVHD
Tác giả(bs) CN Trần Đình Chất: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006916
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179587
00216
004724EF036-6BD0-429E-BA77-68DFAD576217
005201804131503
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180413150310|zvanpth
082 |a658.4|bTr 121 D
100 |aTrần Anh Dũng
245 |aĐánh giá trách nhiệm xã hội của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel / |cTrần Anh Dũng; Tô Thị Hiền Vinh, Trần Đình Chất: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a105 tr. : |bbảng ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản lý điều hành|xTrách nhiệm xã hội
700 |aTô Thị Hiền Vinh: GVHD
700 |aTrần Đình Chất: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006916
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006916 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.4 Tr 121 D Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét